Josef Suk a Sedlčany

01.10.2014 10:31
Josef Suk jako sekundista Českého kvarteta mnoho cestoval. Po celých 40 let křižoval Evropou od Moskvy po Londýn. Často se na dlouhou dobu zamlčel a byl jako ze světa pryč. Nevnímal své okolí. Nezbývalo než počkat, až se opět do skutečnosti vrátí, a pak to byl opět ten nejmilejší a nejvtipnější...
05.10.2014 18:43
V létech 1922 až 1935 kdy koncertní činnost Českého kvarteta nebyla už tak intenzivní působil Josef Suk jako profesor Mistrovské kompoziční školy pražské konzervatoře. Během třinácti let jeho pedagogické činnosti prošlo jeho třídou 40 žáků, z toho třetina Jihoslovanů. Od svých posluchačů požadoval...
01.10.2014 10:40
Po Otylčině smrti se vnitřně zcela proměnil, zesílil, zmužněl. S postupujícím věkem rostla i složitost jeho partitur. Jestliže Smyčcovou serenádu napsal jako osmnáctiletý v neuvěřitelně krátkém čase, symfonii Asrael komponoval 2 roky (1905-1906), stejně jako Pohádku léta (1907-1909). Práce na...
03.10.2014 15:07
Na veřejnosti se Sukovi dostávalo nejvyšších poct a uznání. Byl čestným členem nekonečné řady kulturních institucí: České akademie věd a umění, České filharmonie, Národního divadla, Českého rozhlasu, Královské hudební akademie v Římě a ve Stockholmu, Umělecké besedy, atd. Roku 1933 obdržel čestný...
03.10.2014 15:12
Jestliže dílo velkých skladatelů je všeobecně uznáváno a oceňováno, je těžko pochopitelné, najdou-li se lidé, respektivě jedinec, který usiluje poškodit a zneuctít tvorbu, kterou veřejnost obdivuje. Je to tím nepochopitelnější, činí-li tak člověk akademicky vzdělaný. Univerzitní profesor Zdeněk...
<< 1 | 2 | 3

Kontakt

Lukáš Pertl +420721933682 lukas.pertl@datakon.eu
To Top